onsdag 30. november 2011

Legge til og fra kai


Det er uunngåelig at når forholdene er på sitt verste, vil du ha et publikum. Før planlegging og praksis vil ikke bare holde deg ogdine passasjerer trygt og beskytter din båt, vil det også hjelpe deg å unngå alvorlige personlige ydmykelsen.

Legge fra kai
Før vi fikk underveis, bør du gjennomføre en frakobling plan med hjelp av dine passasjerer. Du bør vurdere trafikken i området,retning av vind og strøm og dybden på vannet. (En merknad fra Crew: Ikke anta at passasjerene har den samme erfaringen som du har eller at de kan lese tankene dine Værkonkret og gi retning hvis du spør om deres hjelp Dette ikke bare beskytter deres sikkerhet men deres stolthet som.. godt.)

Når vinden eller strømmen presser båten vekk fra kaien prosedyren er enkel.

1. Fell av linjer og trekk i fendere som vinden blåser deg bort.
2. Når klart og trygt vekk fra brygga og andre båter, skifte til forover og drar på tomgang.
3. Vær nøye med å kontrollere at du har blitt skjøvet trygt bort og at hekken ikke vil treffe dokken som du motor forover og sving.Husk: En båt ikke styre ikke som en bil, det svinger på sin akse.

Dersom vinden eller strømmen presser båten mot kaien må du gjøre litt ekstra planlegging.

1. Fell av alle linjer unntatt ett etter baugen vår linje. Denne linjen vil holde deg fra å flytte frem og la akter å dreie vekk fra kaien. (seillustrasjon)
2. Du ønsker kanskje å bruke en fender frem til pute baugen av båten mot kaien.
3. Slå motoren eller ror til riktig retning for å skyve hekken bort fra kaien.
Fire. Skifte til forover på tomgang. Sakte, veldig sakte.
5. Akterenden vil svinge bort fra kaien. Når det er klar av alle hindringer og trafikk, fell våren linjen og tilbake borte fra kaien.
Seks. Når du er trygt vekk, skifte til forover og tomgang borte fra kaien.

Når du er klar av kaia, stue linjer og fendere, slik at de ikke vil være i veien eller utgjøre en tripping fare. Sørg for å kontrollerehastigheten når du forlater kaien og se etter andre båter, svømmere eller andre hindringer.

Før nærmer dokken, bør den ene enden av linjene være sikret ombord, fendere klargjort og hastighet reduseres.

Hvis vinden er onshore (blåser mot kaien), er båten brakt til en posisjon parallell til kaien og ca to meter utenfor. Vinden vil blåsebåten i. Det kan da være sikret med baug, akter og våren linjer.

Hvis vinden er offshore (blåser bort fra kaien), bør du nærmer dokken ved en 20-30 graders vinkel. En bue linje er gått i land og sikret. I båter med utenbordsmotor eller innenbords / påhengsmotor, er motoren vendt mot kaia og satt i revers. Dette vil bringeakterenden inn i dokken. Båten kan da være sikret med hekken linjen.

Prosedyren er forskjellig for båter med innenbords motor. Roret vil bli brukt til å bringe hekken inn å presse akterenden i å brukeroret, fester en etter bue våren for å holde båten fra fremover. Med motoren tomgang fremover, snu hjulet bort fra kaien som illustrertnedenfor. Siden båten ikke kan bevege seg forover og roret er skyve hekken i, vil båten pin seg ​​mot kaia mens du sikrer de andre linjene. Alle manøvrer er lettere oppnås hvis båten har to motorer, snarere enn en enkelt motor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar